Startsida

Om företaget

Kunder

Kvalitet & Miljö

Kontakt

Om företaget

Historik
Glasmästar`n Lehtonen AB  (G.L.AB)   Startades 1985  av Aulis Lehtonen som enskild firma. 1988 ombildades företaget till Aktiebolag.  Då hade sönerna arbetat några år på firman. 1990  köptes Glasfasader Södermalm AB varvid antalet anställda i företaget ökade till sju personer. 1999 gick Aulis bort efter några års sjukdom då sönerna sköte företaget och har fortsatt.

Om företaget
Vår  affärside är att utföra allt arbete som våra kunder efterfrågar till ett prisvärt, kvalitativt, servicemässigt sätt så att ett långt samt lönsamt ömsesidigt samarbete efterlevs. Vi arbetar med arbetsmiljö och arbetsskydd samt därtillhörande uppgifter. Vi vänder oss främst till företag, skolor, kommuner inom stor Stockholm. G:L:AB är anslutna till Glasmästeriförbundet.

Vi planerar att vidareutveckla och utbilda oss för att säkerställa kvalitet samt utförande av våra arbeten, och för att upprätthålla vår yrkesstolthet.

Företaget hjälper kunden med dess akuta problem samt framtida problem, även utföra förbättringsåtgärder samt anpassningar för kundens totalekonomi och samarbete.

Vi samarbetar med Glasbranchföreningen, Planglasgrossistföreningen i utbildningar samt har kontakt med kommun, länstyrelse och yrkesinspektion. Avtal med Monteringstekniskakommiten.